Novinky

2. Epoxidové podlahy krok za krokem: Penetrace podkladu

2. Epoxidové podlahy krok za krokem: Penetrace podkladu

10. 4. 2018

Penetrace podkladu je technologický proces, ke kterému se přistupuje po provedení základní mechanické přípravy podkladu – viz samostatný technologický postup – ZÁKLADNÍ MECHANICKÁ PŘÍPRAVA PODKLADU.

Smyslem penetrace je zneprášení porézního podkladu, zpevnění a celoplošné sjednocení kvality povrchu, vytěsnění vzduchu z kapilár povrchu, zvýšení mechanických parametrů jako je pevnost, otěruvzdornost, zároveň s mechanickými parametry dochází ke zvýšení chemické odolnosti, vybudování přechodového můstku (adhezního spoje) mezi podkladem a následnou finální vrstvou.

Způsob provedení penetrace volíme podle předpokládané finální vrstvy:

  • Penetrace jako neprašná úprava podkladu nebo podklad pro následný finální nátěr SADURIT Z1 nebo EPOSTYL 215 V, případně před aplikací vyrovnávkových a vysprávkových polymer-maltových či polymer-betonových hmot

Provede se materiálem CHS-EPOXY 474 (složka A) s tvrdidlem TELALIT 0492 příp. 0846 (složka B) nebo EPOSTYL 200 V příp. EPOSTYL 200 V MAT. Nanáší se plstěným válečkem nebo štětcem, spotřeba dle nasákavosti povrchu od cca 0,2 – 0,6 kg/m2.

  • Penetrace jako podklad pro následnou litou stěrku EPOSTYL 521-01 nebo EPOSTYL GRANIT

Provede se materiálem CHS-EPOXY 474 (složka A) s tvrdidlem TELALIT 0492 příp. 0846 (složka B). Nanáší se plstěným válečkem, spotřeba dle nasákavosti povrchu od cca 0,2 – 0,6 kg/m2. Ihned po nanesení penetrace se ještě do čerstvého nátěru pohodí sušený křemičitý písek frakce 0,3-0,8 mm tzv. zrno vedle zrna. Smyslem tohoto kroku je zvýšení adheze tím, že se vytvoří větší povrch pro ukotvení vrchní lité hmoty.

  • Penetrace – jako tzv. „zaškrábaná“ penetrační stěrka pro vytvoření podkladu a rovněž nosné vrstvy pro strukturovanou protikluznou stěrku EPOSTYL 521-01 příp. SADURIT Z1

Provede se materiálem CHS-EPOXY 474 (složka A) s tvrdidlem TELALIT 0492 příp. 0846 (složka B) připlněným sušeným křemičitým pískem frakce 0,1-0,5 mm v poměru 1:0,5 kg, náší se rovnou hranou plechového hladítka, spotřeba dle nasákavosti povrchu od cca 0,6 – 0,75 kg/m2. Ihned po nanesení penetrace se ještě do čerstvé stěrky pohodí sušený křemičitý písek frakce 0,3-0,8 mm tzv. v přebytku. Po vytvrzení se neukotvený písek odmete, plocha se lehce přebrousí brusným papírem č.16 za účelem sražení málo ukotvených zrn písku a vysaje se vysavačem. Pro docílení vyšší úrovně rovinnosti a pro vytvoření větší nosné vrstvy podlahy se obvykle tento krok opakuje.

Po provedení penetrace následují aplikace nosných či finálních vrstev – viz samostatné technologické postupy v dalších dílech našeho seriálu. Příští úterý se podíváme, jak jednoduše opravit vetší nedostatky podkladu pomocí polymermalty na bázi epoxidového pojiva.

Příští úterý se budeme věnovat 3. OPRAVĚ A REPROFILACI POVRCHU POLYMERBETONEM

1. Základní mechanická příprava podkladu                        2. Penetrace podkladu 3. Oprava a reprofilace povrchu polymerbetonem 4. Finální EP nátěr SADURIT Z1 5. Finální EP stěrka EPOSTYL hladká 6. EP stěrka EPOSTYL strukturovaná, protiskluzná 7. EP stěrka EPOSTYL GRANIT dekorativní

Uvedený návod poskytuje základní informace a postupy, další bližší informace jsou uvedeny v aplikačním listu daného produktu. Vždy je potřeba přihlédnout k situaci na vaší stavbě a technologii přizpůsobit konkrétním podmínkám. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat přes náš kontaktní formulář.

Máte dotazy


Nemůžete najít hledané informace o naší stavební chemii? Zeptejte se nás prostřednictvím tohoto formuláře. Poslat nám můžete i vaši stížnost, pochvalu, nebo hodnocení našich výrobků nebo služeb.

Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou použity pouze k reakci na zaslanou zprávu a dále nebudou nijak uchovávány ani zpracovány.