Novinky

3. Epoxidové podlahy krok za krokem: Oprava prasklin a výtluků, reprofilace polymerbetonem

3. Epoxidové podlahy krok za krokem: Oprava prasklin a výtluků, reprofilace polymerbetonem

17. 4. 2018

Třetí krok, vysprávka, je součástí počáteční základní mechanické přípravy podkladu, jehož cílem jsou oprvay všech možných defektů, které se na ploše podlahy mohou vyskytnout. Vysprávka následuje po kroku 1. ZÁKLADNÍ MECHANICKÁ PŘÍPRAVA PODKLADU a kroku 2. PENETRACE PODKLADU, kterým jsme se věnovali v předešlých dílech tohoto seriálu.

  • Oprava prasklin a výtluků, reprofilace

Opravy se provádí za pomocí epoxidových polymermalt, polymerbetonů či tmelů. Polymermalta resp. polymerbeton je kompozice sušeného křemičitého písku a epoxidového pojiva (pryskyřice s tvrdidlem). Křemičitý písek je pro tyto potřeby poskládán z vícero druhů frakcí tak, aby bylo dosaženo optimálního vyskládání zrnek písku a tím maximální pevnosti vytvrzené finální kompozice. Epoxidové pojivo je možné plnit i tixotropním plnivem na bázi oxidu křemičitého (např.Aerosil), čímž vzniká tmel.

Polymermalta je vysprávková hmota tekoucí konzistence, poměr epoxidového pojiva : křemičitému písku je 1 : max. 4 dílům. Používá se při potřebě zatečení hmoty do dutin, prasklin a jiných hůře dostupných míst. Aplikuje se postupným vlitím nebo jiným vhodným zapravením do požadovaných míst.

Polymerbeton je vysprávková hmota husté až sypké zavlhlé konzistence, poměr epoxidového pojiva : křemičitému písku je 1 : 5 a více dílům, nejčastěji 1 : 6-8. Používá se při vyplňování výtluků, reprofilacích, při provádění lokálních, ale i celoplošných vyrovnávek apod. Aplikuje se zednickým nářadím podobně jako betonová mazanina.

Epoxidovýtmel je vysprávková hmota konzistence tmelu, připravuje se postupným přidáváním Aerosilu do epoxidového pojiva, až vznikne hmota požadované konzistence. Aplikuje se špachtlováním obdobně jako běžný tmel.

  Vysprávka podlahy polymerbetonem
 
  
 

  • Doporučené epoxidové pojivo pro polymermalty

Jako pojivo pro výše uvedené vysprávkové hmoty lze použít vícero typů epoxidových pryskyřic a tvrdidel. Jako nejvhodnější doporučujeme CHS-EPOXY 474 (složka A)s tvrdidlem TELALIT 0492 příp. TELALIT 0846 (složka B). Nejprve se v předepsaném poměru dokonale promísí složky A a B, následně se postupně vmíchávají plnicí složky v množství dle konkrétní potřeby. Opravná hmota se aplikuje na předem připravený podklad, tzn. vlije se nebo jinak zapraví do praskliny, do výtluku apod. a vhodným způsobem se zarovná. Používané zednické nářadí je vhodné potírat xylenem, aby se opravná hmota na nářadí nelepila. Opravnou hmotu lze vkládat ještě do čerstvé (lepivé) penetrace. Po vytvrzení (cca po 24 hod.) se provede přebroušení případných přelitků a zarovnání nerovností diamantovou bruskou. V případě opravy prasklin je často druhý patrný pokles výplně pod úroveň plochy, v tom případě je potřeba provést doplnění epoxidové hmoty na stejnou úroveň.  

Sešívání podlahy polymermaltou

   
  • Spotřeba materiálu

U těchto opravných prací není odhad spotřeby materiálu zrovna jednoduchou záležitostí. Obecně se vychází z faktu, že na plochu 1 m2 při tloušťce vrstvy 10 mm za použití polymerbetonové hmoty v poměru 1 kg pojiva : 8 kg písku je potřeba cca 3,5 – 4 kg pojiva a 35 – 40 kg písku.

Příští úterý se budeme věnovat 4. FINÁLNÍMU EP NÁTĚRU SADURIT Z1 NA PLOCHY S LEHČÍM AŽ STŘEDNĚ TĚŽKÝM ZATÍŽENÍM 

1. Základní mechanická příprava podkladu                        2. Penetrace podkladu 3. Oprava a reprofilace povrchu polymerbetonem 4. Finální EP nátěr SADURIT Z1 5. Finální EP stěrka EPOSTYL hladká 6. EP stěrka EPOSTYL strukturovaná, protiskluzná 7. EP stěrka EPOSTYL GRANIT dekorativní

Uvedený návod poskytuje základní informace a postupy, další bližší informace jsou uvedeny v aplikačním listu daného produktu. Vždy je potřeba přihlédnout k situaci na vaší stavbě a technologii přizpůsobit konkrétním podmínkám. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat přes náš kontaktní formulář níže.

Máte dotazy


Nemůžete najít hledané informace o naší stavební chemii? Zeptejte se nás prostřednictvím tohoto formuláře. Poslat nám můžete i vaši stížnost, pochvalu, nebo hodnocení našich výrobků nebo služeb.

Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou použity pouze k reakci na zaslanou zprávu a dále nebudou nijak uchovávány ani zpracovány.